KarvettiHistoriaKlubitalon toimintaJäsenyyden ehdotJäsenpalvelutNuorisohankeHallinto ja henkilöstöStandarditSertifiointiTyönantajaKuviaTalossa tapahtuuPalautelomake
Karvetin Klubitalo
Naantali
Karvetti

KARVETIN KLUBITALO


Karvetin Klubitalo aloitti toimintansa vuonna 1996. Se toimii Naantalissa Karvetin kartanon entisessä päärakennuksessa. Klubitalo järjestää mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua aktiiviseen elämään ja työhön kuntouttavaa toimintaa.

Kuntoutuminen tapahtuu jäsenten ja työntekijöiden yhdessä luomassa tasa-arvoisessa, yhteisvastuullisessa, yksilöä kunnioittavassa yhteisössä, joka tukee jäsenten kykyjä ja valmiuksia.

Karvetin Klubitalo noudattaa toiminnassaan kansainvälistä Fountain House -ideologiaa, jonka mukaan toimivia klubitaloja on satoja eri puolilla maailmaa. Ensimmäinen Klubitalo aloitti toimintansa New Yorkissa vuonna 1948.

Kaikkien maailman klubitalojen toimintaa säätelevät 36 standardia, jotka on hyväksytty klubitaloyhteisön keskuudessa. Standardeissa ilmaistaan periaatteet, joiden mukaan klubitalon tulee toimia.

Klubitalon jäseneksi voi liittyä henkilö jolla on tai on ollut mielenterveysongelmia. Lisäksi edellytetään, että henkilön pääongelma ei ole alkoholin, huumeiden tai lääkeaineiden väärinkäyttö. Klubiyhteisön yleistä turvallisuutta uhkaavaa henkilöä ei voida valita jäseneksi.

Yleistä

Raisio-Naantali Fountain House yhdistys ty:n ylläpitämä Karvetin klubitalo järjestää kansainvälisen Fountain House -Klubitalomallin mukaista mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua aktiiviseen elämään ja työhön kuntouttavaa toimintaa. Kuntoutuminen tapahtuu jäsenten ja työntekijöiden yhdessä luomassa tasa-arvoisessa, yhteisvastuullisessa, yksilöä kunnioittavassa yhteisössä, joka tukee jäsenten kykyä ja valmiuksia. Klubitaloa edelleen kehitetään kansainvälisten Klubitalostandardien mukaisesti.

Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan yhdessä muodostama kuntouttava yhteisö. Klubitalon tarkoituksena on tukea kuntoutujia selviämään ilman sairaalahoitoa ja samalla edistää heidän taloudellista, sosiaalista ja ammatillista tilannettaan. Tavoitteita ovat myös jäsenten omanarvontunnon ja omatoimisuuden palauttaminen, syrjäytymisen ehkäisy, vanhojen taitojen palauttaminen ja uusien taitojen oppiminen ja kuntoutspolkujen rakentaminen työelämään ja opiskelemaan.


Yhteystiedot:

Avoinna 8:15-15:45


Karvetin Klubitalo
Ripikatu 13
21110 Naantali
Puh: 02 - 430 6850
Email: klubi(a)karvetinklubitalo.fi

    
   

Kotisivut uudistettu 28.8.2011

Karvetti
Historia
Klubitalon toiminta
Jäsenyyden ehdot
Jäsenpalvelut
Nuorisohanke
Hallinto ja henkilöstö
Standardit
Sertifiointi
Työnantaja
Kuvia
Talossa tapahtuu
Palautelomake